Veranderingsanalyse en -ontwerp in processen en ICT

De oplossing

Nadat het probleem is doorgrond is en uw Doel vastgesteld wordt vervolgd wordt met de eisen die worden gesteld aan processen en ict welke het behalen van het Doel zullen faciliteren. Er volgt een traject waarbij CHAR-IT de verbindende schakel vormt tussen u als opdrachtgever en de diverse stakeholders (Business, ict en de materie-deskundigen) waarbij we stap-voor-stap de oplossingsrichting in beeld brengen.