Veranderingsanalyse en -ontwerp in processen en ICT

Make things as simple as possible, but not simpler

Een beroemde tekst van een beroemd geleerde. Dat is meteen in de praktijk gebracht bij de bedrijfsnaam. De Franse achternaam van ondergetekende is met een andere schrijfwijze onveranderd uit te spreken en verwijst dan meteen naar het vak waarin CHAR-IT actief is.

Deze uitdrukking is voor ons niets minder dan een principe en dat hopen wij op u over te brengen.


Wat maakt CHAR-IT bijzonder?

CHAR-IT luistert! CHAR-IT gaat samen met u doorgronden wat er écht moet gebeuren. Op dat moment streeft CHAR-IT er naar om zo snel mogelijk met de relevante zaken richting een oplossing te gaan werken. CHAR-IT blijft zeker niet onnodig lang in de onderzoekssferen hangen maar probeert zo snel mogelijk het gewenste beeld van de toekomstige situatie in beeld te krijgen voor de klant. CHAR-IT is zeer pragmatisch en resultaatgericht. Oplossingen voor de klant zijn altijd op maat, oplossingen “vanaf de plank” zijn uit den boze. Een oplossing is pas een oplossing als de klant dat ook zo ziet. CHAR-IT werkt graag samen met de klant en zijn medewerkers. CHAR-IT bevordert graag het zelfoplossend vermogen van de klant, helpt de klant zodoende de oplossing zelf vorm te geven.