Veranderingsanalyse en -ontwerp in processen en ICT

Veranderdiensten

De business-consultant van CHAR-IT gaat met u aan de slag met de wijzigingen die invloed hebben op uw bedrijfsprocessen en bijbehorende informatievoorziening. In dit onderzoek vormt hij de verbindende schakel tussen u als opdrachtgever en de diverse stakeholders (bijv. opdrachtgever, business, ict, gebruikers, subject matter experts) welke u terzijde staan bij het identificeren, analyseren, communiceren en valideren van requirements ten behoeve van aanpassingen van businessprocessen en informatiesystemen. CHAR-IT maakt zich uw probleem eigen en creëert aan de hand van de Doelstelling van het project en de door te voeren wijziging de requirements en oplossingsrichting met als doel het faciliteren van de bedrijfsdoelstelling. U zult aan de hand van deze requirements inzicht krijgen in de impact van de verandering op uw processen en systemen.


Stakeholders

Ze zijn al genoemd: de stakeholders. De groep stakeholders vormt een goede dekking van de betrokken kennisgebieden en is bij voorkeur een mix van (hoger) management en leiders (besluitvorming en kennis), ervaren gebruikers (kennis en ondersteuning) en, indien van toepassing, ICT (technologische faciliteiten). Uiteraard kan dit gezelschap nog worden uitgebreid met andere noodzakelijk geachte deskundigen, bijvoorbeeld materiedeskundigen (“SME’s”), productspecialisten en juristen. Een goede wisselwerking tussen business analist en stakeholders gedurende de business analyse is van groot belang voor het welslagen van het onderzoek en het creëeren van de oplossing.