Veranderingsanalyse en -ontwerp in processen en ICT

Een constante activiteit

De wereld om ons heen verandert continu en dat merken we in alles. Ook u zult dit wellicht merken in de gevolgen op uw bedrijfsprocessen en ICT. O.a. nieuwe ontwikkelingen, producten en veranderende wetgeving dwingen ons bij te sturen en raken zodoende ook uw informatiebehoefte. Dit alles kan gevolgen hebben voor uw eigen processen, ICT en (Business-) Doelen. Wellicht zult u uw Doelen moeten bijstellen, wellicht is het de uitdaging uw Doelen te kunnen blijven realiseren. Ook uw eigen visie heeft zijn impact op de bedrijfsprocessen. De kunst is om de processen en ICT continu op de nieuwe Doelen gericht te houden.